Archive for May, 2013

Aktivity – poslední lekce – 2013

Monday, May 27th, 2013

Aktivita a Datum poslední lekce
Cvičení dětí od 2 let ( bez rodičů) 20.5.
Balonkování 20.5.
Angličtina pro děti 3-6 let (pondělí a čtvrtek) 20. a 23.5.
Pohybové hry pro rodiče s dětmi do 2 let II. (středa) 5.6.
Zpíváme a tančíme s Věrkou 6.6.
Školka s výukou angličtiny 7.6.
Pohybové hry pro rodiče s dětmi (úterý) 11.6.
Hrajeme a zpíváme si anglicky 12.6.
Přírodní školka 17.6.
Francouzština pro děti 19.6.
Tanečky s Bohdankou 26.6.
Školka s prvky Montessori 27.6.

Nebojte se malovat! – Odpoledne s Renoirem

Saturday, May 25th, 2013

Ve středu 15. 5. 2013 proběhlo v překrásném přírodním ateliéru Podzámecké zahrady kreativní impresionistické odpoledne pro rodiny s dětmi. Akce se konala v rámci Francouzského klubu při Mateřském centru Klubíčko. Přišlo 30 malých a velkých umělců, kteří se pokusili zachytit dojem čarovného odpoledne.
Celou akcí provázela malířka Mgr. Jitka Gočaltovská poutavým vyprávěním nejen o slavném malíři Augustu Renoirovi, ale motivovala děti i dospělé „vezměte papír, nebojte se, buďte svobodní a běžte do toho, tužku nepotřebujete!“
A tak se plátna i papíry malých umělců zaplnila tahy pastelů a barev, kouzelnými momenty. Paní malířka dodala: „Mám dojem, že když něco zachytím, namaluji, napíši, život běží pomaleji.“
Tato akce je už druhá v pořadí, v loňském roce jsme prožili odpoledne s Claude Monetem.

Akce v rámci projektu Klubíčko světel

Wednesday, May 15th, 2013

6.-17. 5.
Anketa v MC Klubíčko s tématikou rodiny

Děti z MŠ a ZŠ malují rodinu
18.5. Výstava na Hanáckém náměstí
červenec 2013 Výstava v Knihovně Kroměřížska

15. 5.
Beseda s rodiči pěstouny Smolkovými

18. 5.
Prodejní výstava keramických jmenovek pro rodiny

18. 5.
Přednáška na téma Rodina a zvládání emocí u dětí
s psycholožkou PaedDr.Mgr. Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou

18.5. v 15.00h
Klubíčko světel na Hanáckém náměstí aneb Světýlko do
každé rodiny

Partneři akce: Město Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni, Společnost přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – Korálky, o.s, Poradenské a intervenční centrum

Projekt je financován ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit.
Akce je zahrnuta do kampaně „Křídla a kořeny naší rodiny – Mezinárodní den rodiny”– celorepubliková kampaň Sítě mateřských center.1.

Akce pro rodiny Klubíčko světel – sobota 18.5.2013

Thursday, May 9th, 2013

Mateřské centrum Klubíčko vás srdečně zve v sobotu 18.5.2013 od 15.00 do 18.00 hodin na akci pro rodiny “Klubíčko světel na Hanáckém náměstí aneb Světýlko do každé rodiny”.

Pro rodiny s dětmi ve věku od 2 do 10 let je připraven pestrý program:

- akce je zaměřena na posílení vztahů v rodině a jejich soudržnosti
- přijďte společně s námi rozsvítit plamínky, které symbolizují to, co rodina znamená – vzájemnou podporu, úctu, lásku, toleranci, společné prožitky, komunikaci a zodpovědnost
- čekají vás soutěžní stanoviště
- a vystoupení dětí z kroužků MC Klubíčko

Partneři akce: Město Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni, Společnost přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – Korálky, o.s, Poradenské a intervenční centrum

Projekt je financován ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit.
Akce je zahrnuta do kampaně „Křídla a kořeny naší rodiny – Mezinárodní den rodiny”– celorepubliková kampaň Sítě mateřských center.1. 5. – 16. 6. 2013“

Těšíme se na vás:)!