Akce v rámci projektu Klubíčko světel

6.-17. 5.
Anketa v MC Klubíčko s tématikou rodiny

Děti z MŠ a ZŠ malují rodinu
18.5. Výstava na Hanáckém náměstí
červenec 2013 Výstava v Knihovně Kroměřížska

15. 5.
Beseda s rodiči pěstouny Smolkovými

18. 5.
Prodejní výstava keramických jmenovek pro rodiny

18. 5.
Přednáška na téma Rodina a zvládání emocí u dětí
s psycholožkou PaedDr.Mgr. Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou

18.5. v 15.00h
Klubíčko světel na Hanáckém náměstí aneb Světýlko do
každé rodiny

Partneři akce: Město Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni, Společnost přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – Korálky, o.s, Poradenské a intervenční centrum

Projekt je financován ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit.
Akce je zahrnuta do kampaně „Křídla a kořeny naší rodiny – Mezinárodní den rodiny”– celorepubliková kampaň Sítě mateřských center.1.

Komentáře jsou uzavřeny.