Workshop: Jak účinně rozvíjet řečové schopnosti našich dětí? – 18.6. od 9:00 do 12:00 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 2. 6. 2018

Workshop vhodný pro všechny rodiče dětí předškolního věku.
Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti na workshop s logopedkou, kde se dozvíte 5 pravidel pro správný rozvoj řeči dítěte, jak stimulovat řečový projev, jak efektivně rozvíjet hybnost mluvidel, jak na dechová, fonační a artikulační cvičení a zaměříme se též na prevenci vad výslovnosti.

Provázet workshopem vás bude Mgr. Mgr. Martina Pechová Jahodová, DiS., logopedka.
Vstupné: 60 Kč.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Přemýšlíte o pěstounské péči? – 18.6. od 15:00 do 16:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 2. 6. 2018

Beseda pro všechny, které zajímá téma pěstounské péče.
Srdečně vás zveme na besedu o pěstounské péči se sociálními pracovnicemi pro náhradní rodinou péči, odd. sociálně právní ochrany dětí MěÚ Kroměříž. Budeme si povídat o formách pěstounské péče, o tom, jak se stát pěstounem, co vše pěstounská péče obnáší, jaký je kontakt s biologickou rodinou
a co to znamená doprovázení pěstounů.

Účast na besedě je zdarma.

Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Dětská obezita – jak ji předcházet a jak ji případně řešit? – 11.6. od 9:30 do 11:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 2. 6. 2018

Beseda s výživovou poradkyní vhodná pro všechny rodiče.
Srdečně zveme všechny rodiče na besedu s výživou poradkyní na téma dětská obezita. Budeme si povídat o těchto tématech: Příčiny obezity, stravovací návyky, Zdravotní problémy, psychické aspekty obezity, Jak předcházet obezitě, Děti a hubnutí / Pohyb vhodný pro děti, Specifika věku a na co dávat pozor, Motivace dětí ke zdravému jídlu, Chyby ve výživě dětí.

Provázet besedou vás bude Ing. Magdalena Fišerová, MBA. Vstupné na besedu je 30 Kč.
Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Den Země s chlebopečením a volnou výměnou věcí – 21.4. od 9:00 do 12:00 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 4. 4. 2018

Srdečně vás zveme na tradiční akci Spolku Barbořice, která se koná ve spolupráci s Klubíčkem.

Ku příležitosti oslav Dne Země, budeme domácí chleby péci a ochutnávati a všelijaké věci vyměňovati :-). Přijďte i s dětmi, nebudete litovat! Těšíme se na vás!

Akce je zdarma. Více info na habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252.

Rodinné kruhy: “Sebe-Vědomí ženy” – 16.4. od 9:30 do 11:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 4. 4. 2018

Srdečně vás zveme na aktivitu pro rodiče s dětmi.

Přijďte si popovídat o tom, jak máme rádi sami sebe, hrát si, poznat nové přátele, pobavit se a zasmát, vše pod vedením oblíbené lektorky Bc. Janči Němcové, DiS. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Dcery a matky – (ne)dořešené vztahy? – 13.4. od 9:30 do 11:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 4. 4. 2018

Srdečně vás zveme na besedu s psycholožkou na téma vztah mezi dcerou a matkou.

Na besedě vás čekají tyto témata: Optimální provázení k dospělosti otcem a matkou, Matka “zdravě” přítomná, psychicky nedostatečně přítomná, příliš těsná, Co může komplikovat cestu k sobě samé a pocitu, že žiji svůj vlastní život, Role babičky, aneb o generaci dál, (Ne)opakování starých vzorců, rozbití bludného kruhu.

Provázet besedou vás bude Mgr. Pavlína Krejčí, psycholožka.

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Komunikace v rodině – 9.4. od 15:00 do 16:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 4. 4. 2018

Srdečně vás zveme na besedu s psycholožkou, autorkou knih pro děti.

Na besedě si budeme povídat o rodičovství – co a jak ve výchově dítěte, o manželství (partnerské soužití), jak zvládat konfliktní situace a krize a dostaneme se také k autorskému představení knih pro děti.

Provázet besedou vás bude PhDr. Romana Suchá, psycholožka, autorka knih pro děti.

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori – 26.3. od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 24. 2. 2018

Beseda vhodná pro všechny rodiče zajímající se o alternativní výchovu dětí.

Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak doma připravit prostředí tak, abychom podpořili samostatnost dětí, jak je vhodně rozvíjet, ale nepřestimulovat, jak místo “zlobení” spatřovat zájem o nové podněty, jak poskytovat zpětnou vazbu o jejich chování, jak zapojit děti do chodu domácnosti, jak vyrobit pomůcky a didaktické hračky z domácích zdrojů.
Provázet besedou vás bude Mgr. Edita Klopanová, pedagožka a hlavně maminka inspirující se Montessori přístupem.

Vstupné: 30 Kč.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Mluví mé dítě přiměřeně svému věku? – 2.3. od 9:30 do 11:30 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 24. 2. 2018

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají jakékoli pochybnosti o správném vývoji řeči jejich dětí. Beseda bude probíhat s logopedkou a ptát se můžete na cokoli :-). Těšíme se na Vás!

Na besedě vás čekají tyto témata: vývoj dětské řeči, rozvoj řeči v jazykových rovinách, řeč ročního, tříletého a pětiletého dítěte, kdy je vhodné navštívit logopeda, řeč dítěte – předškoláka.
Provázet besedou vás bude Mgr. Mgr. Martina Pechová Jahodová, DiS., logopedka.

Vstupné: 30 Kč.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Atopický ekzém našich dětí – 27.2. od 9:30 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Zveřejněno 14. 1. 2018

Srdečně vás zveme na besedu s odborníkem. Na besedě vás čeká zejména povídání o tom, jak vypadá a jak poznáte atopický ekzém, jak se léčí atopický ekzém a jak o děti s ekzémem pečovat.

Provázet besedou vás bude MUDr. Eva Pospíšilová, zástupce primáře kožní ambulance Kroměřížské nemocnice a.s.

Beseda je zdarma. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.