Archive for April, 2013

Stavění Máje na zahradě MC Klubíčko

Monday, April 29th, 2013

V neděli proběhlo v MC Klubíčko Stavění Máje. Navázali jsme tak na tradici spojenou s příchodem jara. Děti ozdobily Májku stuhami a pampeliškovými věnečky, maminky zazpívaly lidovou písničku “Stavíme, stavíme Májíček” a tatínkové Májku zvedli. Odpoledne jsme zakončili posezením u mini táboráčku a opékání špekáčků. Věříme, že Májka bude zdobit zahradu Mateřského centra celý květen a srdečně vás všechny zveme poslední neděli v květnu na Kácení Máje.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, především potom tatínkům Kájovi, Ivovi a Pavlovi za bezpečné vztyčení Májky, mamince Miriam za občerstvení a v neposlední řadě Městu Kroměříž a p. Posoldovi za kmen a strom potřebný k Májce.

“Atelier de magie” Francouzského klubu

Saturday, April 27th, 2013

V sobotu se konalo Kouzelnické dopoledne pro rodiny s dětmi “Atelier de magie” v rámci Francouzského klubu. Přijelo za námi DUO mladých kouzelnic od pana Hostičky. Děti potom také kouzlily a ty zdatnější svá kouzla komentovaly francouzsky. Starší studentky francouzštiny nám francouzsky představily suroviny, ze kterých se dělá Ratatouille a to nám následně připravila paní Záhornacká z Café Bistro Matiné. Centrem zněla francouzština, linula se vůně provensálského Ratatouille a normandských sýrů.

Powerjóga v Klubíčku – venku!

Wednesday, April 24th, 2013

V pátek 26.4. od 18,30 – 19,30hod se v případě příznivého počasí uskuteční první hodina powerjógy pro veřejnost. Cvičit se bude vždy venku na přilehlém venkovním prostranství u hřiště. Sraz všech zájemců 18,20-18,25 u vstupu na hřiště (od jídelny) z ulice Žižkova. Prosíme o dochvilnost, protože budeme vchod do tělocvičny zamykat a při pozdním příchodu vás neuslyšíme. Cvičit se bude pravidelně každé úterý a pátek od 18,30 hod pouze za příznivého počasí. Cvičitelkou je Šárka Řiháková (www.flow-yoga.cz). Vstupné 50,-Kč. Sebou podložku (karimatku), pohodlné oblečení, cvičí se bosky.
Powerjóga v Klubíčku je součástí našich plánů “Cvičíme na pohodu”. Rádi bychom rozšířili naše pohybové aktivity o další (pro děti i dospělé). Hledáme lektory vybíjené, tancování, fotbálku, atd:)

Šťastný život bez úrazů na Hanáckém náměstí

Monday, April 22nd, 2013

Hanácké náměstí ožilo v sobotu 20.dubna na celé odpoledne. Pro rodiny s dětmi byl připraven pestrý program zaměřený na podporu zdraví, pohybu, sportu a především bezpečnosti. Rodiny s dětmi téměř všech věkových kategoriíi si vyzkoušely atletické disciplíny Atletického klubu, první pomoc Českého červeného kříže a také základní dovednosti a znalosti pravidel silničního provozu na stanovištích Mateřského centra Klubíčko, které bylo hlavním pořadatelem této akce. O doprovodný a velmi zajímavý program se postarala Městská policie Kroměříž, děti mohly prozkoumat policejní vůz a velké nadšení malých i velkých si získala ukázka výcviku policejních psů. Sbor dobrovolných hasičů města Kroměříže měl pro děti připraveny na prohlídku tři hasičské vozy včetně zajímavých informací o práci hasičů. Velký ohlas mělo vystoupení nejmenších tanečníků z kroužku Mateřského centra s maminkami. Kdo byl pohybem unaven mohl jen tak poslouchat hudbu či využít dalších lákadel Hanáckého náměstí. Celým odpolednem se nesla radost dětských účastníků ze získaných odměn. Věříme, že všech téměř 200 malých i velkých návštěvníků bylo spokojených a za rok se opět budeme těšit!
Poděkování patří všem téměř 30 dobrovolníkům z řad zúčastněných organizací za jejich čas a ochotu, Městu Kroměříž za finanční podporu akce , Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra a Revírní bratrské pojišťovně za odměny pro děti.

Hledáme dlouhodbý pronájem pro zahraničního dobrovolníka

Tuesday, April 2nd, 2013

Hledáme dlouhodobý pronájem pro zahraničního dobrovolníka. V Kroměříži, se samostatnou koupelnou a kuchyní, od 6/2013. Více info na e-mailu: klubickokm@klubickokm.cz
nebo na 602 793 748.
Děkujeme.