Archive for June, 2018

Workshop: Jak účinně rozvíjet řečové schopnosti našich dětí? – 18.6. od 9:00 do 12:00 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, June 2nd, 2018

Workshop vhodný pro všechny rodiče dětí předškolního věku.
Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti na workshop s logopedkou, kde se dozvíte 5 pravidel pro správný rozvoj řeči dítěte, jak stimulovat řečový projev, jak efektivně rozvíjet hybnost mluvidel, jak na dechová, fonační a artikulační cvičení a zaměříme se též na prevenci vad výslovnosti.

Provázet workshopem vás bude Mgr. Mgr. Martina Pechová Jahodová, DiS., logopedka.
Vstupné: 60 Kč.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Přemýšlíte o pěstounské péči? – 18.6. od 15:00 do 16:30 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, June 2nd, 2018

Beseda pro všechny, které zajímá téma pěstounské péče.
Srdečně vás zveme na besedu o pěstounské péči se sociálními pracovnicemi pro náhradní rodinou péči, odd. sociálně právní ochrany dětí MěÚ Kroměříž. Budeme si povídat o formách pěstounské péče, o tom, jak se stát pěstounem, co vše pěstounská péče obnáší, jaký je kontakt s biologickou rodinou
a co to znamená doprovázení pěstounů.

Účast na besedě je zdarma.

Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Dětská obezita – jak ji předcházet a jak ji případně řešit? – 11.6. od 9:30 do 11:30 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, June 2nd, 2018

Beseda s výživovou poradkyní vhodná pro všechny rodiče.
Srdečně zveme všechny rodiče na besedu s výživou poradkyní na téma dětská obezita. Budeme si povídat o těchto tématech: Příčiny obezity, stravovací návyky, Zdravotní problémy, psychické aspekty obezity, Jak předcházet obezitě, Děti a hubnutí / Pohyb vhodný pro děti, Specifika věku a na co dávat pozor, Motivace dětí ke zdravému jídlu, Chyby ve výživě dětí.

Provázet besedou vás bude Ing. Magdalena Fišerová, MBA. Vstupné na besedu je 30 Kč.
Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.