Archive for September, 2010

Jak se žije v Kroměříži

Thursday, September 30th, 2010

V úterý 5.10. od 15.30 pořádáme program pro rodiče s dětmi na téma “jak se žije v Kroměříži”

Pro rodiče je připraven malý kvíz.

Na děti čekají soutěže a malý dárek.

Klubíčko v Anglii

Wednesday, September 22nd, 2010

9-ti členný tým zástupkyň mateřských a rodinných center Zlínského kraje podnikl 13-ti denní profesní stáž do Velké Británie (září 2010). Jednalo se o projekt Rodinného centra Akropolis z Uherského Hradiště, kde mateřská centra Klubíčko z Kroměříže a Emcéčko z Valašského Meziříčí partnersky spolupracovala. A tak Pavlína Švecová, Marcela Bradová a Bohdana Sonet z našeho MC navštěvovaly rodinná a mateřská centra, dětská centra, školky i jesličky, úřady práce i poradenská centra. Cílem tohoto projektu bylo kromě profesního poznání a výměny zkušeností také navázání partnerství s příbuznými organizacemi včetně kulturního a historického poznávání překrásné oblasti JZ Anglie. Profesní stáži předcházela 8-týdenní jazyková a kulturní příprava. Více informací také na http://bridgwaterinternational.blogspot.com/. Bridgwater International v čele s koordinátorem projektu Brianem Smedleym významně přispěli k úspěšnému průběhu celé stáže.

Jablíčkování

Monday, September 20th, 2010

V pátek 24.9.2010 od 15.30 hodin   Vás zveme na jablíčkování do mateřského centra 

Pro děti jsou připraveny soutěže, výtvarná dílna, ochutnávka pokrmů z jablek a  soutěž o nejchutnější jablečný moučník.

Akce se koná  na zahradě MC, v případě nepříznivého počasí bude přesunuta do vnitřních prostor.

Vstupné – vzorek do soutěže (není podmínkou)

Akce je financována z dotace Zlínského kraje v rámci projektu „S rodinou do Klubíčka“

Burza zimního oblečení a sportovních potřeb

Monday, September 20th, 2010

formular na burzu

Prodej zboží: sobota 2.10. od 9.00 – 14.00 hod.

Příjem zboží : Výběr: pátek  1.10.2010  09.00 – 17.00 hod.
Přijímáme pouze čisté a moderní podzimní a zimní věci pro děti od 0-7 let zapsané na formuláři (vyzvedněte  předem v MC nebo na www.klubickokm.cz)
Přijímáme autosedačky, lyže, přilby, lyžařské boty, brusle, hokejky, boby a ostatní zimní sportovní  potřeby.

Maximální počet přijatých kusů je 20 na osobu.
Kojenecké oblečení pouze v omezeném množství.
Při příjmu vybíráme 1 Kč za kus.�
Vyhrazujeme si právo odmítnutí přijetí zboží.

Vrácení zboží
Výdej: pondělí 4.10.2010  09.00 -17.00  hod.
Z prodaného zboží si účtujeme za prodaný kus    do 50 Kč -5 Kč , od 50-1000 Kč 10% z ceny a    od 1000 Kč 100 Kč.
Nevyzvednuté věci a peníze budou dány na charitu.

Hledáme hlídací tety

Saturday, September 18th, 2010

MC Klubíčko vypisuje výběrové řízení na odbornou pozici hlídací teta. Hlídací teta bude pravidelně a nepravidelně hlídat děti od 1 roku a zajistí krátkodobé individuální hlídání postižených dětí. Za velmi důležité považujeme reference, odbornou praxi, čistý výpis z rejstříku trestů, psychologické testy a odborné vzdělání. Podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.

Nástup hlídací tety bude 1. 10. 2010 s pracovní smlouvou na dobu 36 měsíců:

  • Hlídací teta 1 – 1 úvazek
  • Hlídací teta 2 – 0,5 úvazku

Svůj životopis a motivační dopis zašlete do 22. 9. 2010 na e-mail bradova@klubickokm.cz.

Výběrové řízení se uskuteční v pátek 24. 9. 2010, na které budou úspěšní kandidáti z prvního kola pozváni.

Výběrové řízení na odbornou pozici hlídací teta
PDF dokument, 113 kB
Podrobnosti výběrového řízení na odbornou pozici v projektu Rodičovství není handicap.

Cyklus vzdělávacích seminářů pro MC

Tuesday, September 7th, 2010

Síť mateřských center vás zve na
CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO MATEŘSKÁ CENTRA
pořádaný v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 Pro koho jsou semináře určeny:
- pro pracovníky/ce či dobrovolníky/ce z mateřských center- pro rodiče navštěvující mateřská centra, případně další zájemce z řad veřejnosti
- především pro osoby s bydlištěm ve Zlínském kraji

Kdy a kde se semináře konají:

pondělí  20.9.2010            MC Kolovrátek, Rožnov p. Radhoštěm: Rodina a zaměstnání (lektorka: Mgr. Alexandra                Jachanová Doleželová

pondělí 4.10.2010            MC Kolovrátek, Rožnov p. Radhoštěm: Služba péče o děti (lektorka: Bc. Miroslava Vlčková)

úterý 12.10.2010              MC Klubíčko, Kroměříž: Public Relations pro MC (lektorka: Mgr. Rut Kolínská)
úterý 19.10.2010              MC Klubíčko, Kroměříž: Základy finančního řízení v NNO (lektorka: Ing. Pavlína Novotná)
pondělí 25.10.2010         MC Klubíčko, Kroměříž: Lidské zdroje v NNO (lektorka: Andrea Kožuchová)

Bližší info o seminářích (včetně doby konání a adres jednotlivých MC) a lektorkách najdete níže.

Maximální počet účastníků/nic na semináři: 15 osob
Kapacita seminářů je omezena, pro přijetí do cyklu seminářů je rozhodující pořadí přihlášení.

Kurz je bezplatný.

Hlídání dětí je zajištěno – prosím, nahlaste počet dětí, věk a jména dětí již v přihlášce.

Je možné se přihlásit buď na celý cyklus seminářů, nebo jen na některý z nich. Prosím, specifikujte to ve své přihlášce.

Přihlášku zasílejte do 16.9.2010 na: Klára Vlková – email: klara.vlkova@materska-centra.cz, mobil: 602 178 844

 

 BLIŽŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM SEMINÁŘŮM

:: pondělí 20.9.2010 – Rodina a zaměstnání, lektorka: Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová
Kde:
 MC Kolovrátek, Rožnov pod Radhoštěm, ZŠ 5. května 1700, www.mckolovratek.estranky.cz

Kdy: od 8:30 do 16:30 hodin

Obsah semináře:
- co to je slaďování rodinného a pracovního života na trhu práce: jak ho chápe zaměstnavatel a jak ho chápou zaměstnanci/ zaměstnankyně
- druhy a typy alternativních pracovních úvazků a možnosti z hlediska práva (využití pracovní smlouvy, DPP, DPČ)

- zaměření na flexibilní pracovní úvazky – částečné úvazky, práce z domova, sdílené pracovní místo atd.

- práva a povinnosti osob odcházejících na mateřskou a rodičovskou dovolenou a trh práce a rovné příležitosti
žen a mužů (pracovní pohovory, antidiskriminační zákon)

- zkušenosti z praxe, diskuze, nácvik modelových situací

Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová
Je absolventkou Fakulty sociálních věd UK a Anglo-American College. Od září roku 2003 pracuje v Gender Studies,  momentálně jako zástupkyně ředitelky. V minulosti působila jako šéfredaktorka zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Blíže se zajímá o téma rovných příležitostí žen a mužů ve firmách a na trhu práce obecně a vlivu rozšíření Evropské unie na prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Spolupracuje na soutěži o nejlepší firmu v oblasti rovných příležitostí v ČR. V současnosti je předsedkyní České ženské lobby a členkou rady Evropské ženské lobby..

 

:: pondělí 4.10.2010 – Služba péče o děti, lektorka: Bc. Miroslava Vlčková

Kde:  MC Kolovrátek, Rožnov pod Radhoštěm, ZŠ 5. května 1700, www.mckolovratek.estranky.cz
Kdy: od 8:30 do 16:30 hodin

Obsah semináře:

- objektivní podmínky v oblasti péče o děti v ČR (ve vztahu k nabídce a poptávce), demografická situace, financování péče o děti

- legislativní přehled péče o děti předškolního věku v soukromém sektoru ČR – miniškoličky, mikrojesle, hlídací dětská centra, chůvy v domácím prostředí, agentury

- péče o děti ve věku od 0 do 3 let – vázaná živnost, volná živnost

- péče o děti ve věku od 3 do 6 let

- péče o děti předškolního věku v mateřských centrech ČR – funkce mateřských center, formy péče o děti v mateřských centrech, právní rámec péče o děti v MC a další související témata

Bc. Miroslava Vlčková

Absolventka Anglo-americké univerzity v Praze a bakalářského studia humanitních věd na Fakultě humanitních studií UK se zaměřením na neziskový sektor. Od roku 2008 je viceprezidentkou Sítě mateřských center. Je také zakladatelkou a ředitelkou rodinných center Paleček a Andílek v Praze. Pracuje jako koordinátorka projektů v Komenského institutu v Praze, o. p. s. Má dvě malé děti.

 :: úterý 12.10.2010 – Public relations pro MC, lektorka: Mgr. Rut Kolínská

Kde:  MC Klubíčko, Kroměříž, Albertova 4062, www.klubickokm.cz
Kdy:
od 9 do 13:00 hodin

Obsah semináře:
- důvody prezentace MC: „O kom se neví, jako by nebyl.“

- sdělení MC veřejnosti: „Máme co říct!?“

- nástroje prezentace MC: „Každá příležitost dobrá, ale ….“

- psaní tiskové zprávy MC: „Vše nelze říci najednou.“

- komunikace MC s médii: „Nejsme ošklivá kačátka.“

Mgr. Rut Kolínská

Absolventka etnografie a folkloristiky na FF UK (1984), zakladatelka 1. mateřského centra v ČR (1992) a Sítě mateřských center (2001). Zastává funkci prezidentky Sítě MC, o.s. Absolvovala několik seminářů PR a práce s médii. Metodiku PR zaměřenou na specifika mateřských center vypracovala na základě dlouholetých zkušeností s prezentací Sítě MC a spolupráce s mateřskými centry.

:: úterý 19.10.2010 – Základy finančního řízení v NNO, lektorka: Ing. Pavlína Novotná

Kde:  MC Klubíčko, Kroměříž, Albertova 4062, www.klubickokm.cz
Kdy:
od 8:30 do 16:30 hodin

Obsah semináře:
- strategický plán, organizační struktura

- vnitřní předpisy, kontrolní mechanismy

- tvorba a sledování rozpočtu – rozpočítávání režijních nákladů do projektů, nastavení účetnictví, cash flow

- daně v NNO

Ing. Pavlína Novotná
Absolventka oboru Ekonomika a řízení energetiky na ČVUT – FEL v Praze v roce 1988. Po mateřské dovolené  začala pracovat v účetní a daňové firmě. Od roku 1999 se specializuje na ekonomiku, řízení a účetnictví neziskových organizací, absolvovala v tomto oboru řadu vzdělávacích kurzů a školení. Je členkou užšího vedení několika neziskových organizací, kde zodpovídá za finanční řízení. Se Sítí mateřských center spolupracuje od roku 2005 jako účetní, ekonomka projektů a lektorka seminářů s ekonomickou tématikou.

:: pondělí 25.10.2010 – Lidské zdroje v NNO, lektorka: Andrea Kožuchová

Kde:  MC Klubíčko, Kroměříž, Albertova 4062, www.klubickokm.cz
Kdy:
od 8:30 do 16:30 hodin

 Obsah semináře:
- komunikace, aktivní naslouchání, systém interní komunikace a externí komunikace

- organizační kultura

- výběr zaměstnanců a spolupracovníků, práce s dobrovolníky

- adaptace zaměstnance, plán rozvoje zaměstnanců, motivace zaměstnanců

 Andrea Kožuchová

Působí externě jako expertka zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje také jako lektorka personalistiky, komunikačních dovedností a motivačních programů. Realizuje poradenství v oblasti ESF dotací. Je studentkou marketingové komunikace a andragogiky a personálního řízení. Zaměřuje se na propojování jednotlivých oblastí a uvádění best practice do praxe.

Seminář pro osoby poskytující služby péče o děti

Tuesday, September 7th, 2010

Síť mateřských center vás zve na
CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO OSOBY POSKYTUJÍCÍ SLUŽBU PÉČE O DĚTI
pořádaný v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání ve ZLÍNSKÉM KRAJI

 Kdy: ve dnech 4.10., 15.10., 18.10., 25.10. a 1.11.2010, vždy od 8:30 do 16:30

Kde: v RC Akropolis v Uherském Hradišti (Stará Tenice 1195, www.akropolis-uh.cz)

Pro koho jsou semináře určeny:
- především pro pracovníky/ce či dobrovolníky/ce z mateřských center
- pro osoby poskytující péči o děti rodinného typu nebo pracující v miniškolkách
- především pro osoby s bydlištěm ve Zlínském kraji
Obsah semináře:

pondělí  4.10.2010                         

 Základy dětské psychologie / PhDr. Lucie Plešková        

pátek  15.10.2010                            Pedagogika předškolního věku / Mgr., Mgr. Lenka Počtová 

pondělí  18.10.2010                        Základy životosprávy a hygieny / MUDr. Marie Skalská

pondělí  25.10.2010                        Právní úprava péče o děti / JUDr. Anna Kůrková

pondělí  1.11.2010                          Zdravotní oblast /MUDr. Jana Vávrová

 Maximální počet účastníků/nic na semináři: 15 osob (z jednoho MC se může zúčastnit vždy jedna osoba, po dohodě i více)

 Kurz je bezplatný.

 Hlídání dětí je zajištěno pro děti ve věku od 1 roku výše – prosím, nahlaste počet dětí, věk , jména dětí a další požadované informace již v přihlášce.

Pro úspěšné absolvování celého cyklu seminářů je potřeba absolvovat minimálně 4 přednášky z 5. Úspěšní absolventi/tky obdrží na posledním semináři certifikát.

 Přihlášku zasílejte do 30.9.2010 na:

 Klára Vlková – email: klara.vlkova@materska-centra.cz, mobil: 602 178 844

 Kapacita seminářů je omezena, pro přijetí do cyklu seminářů je rozhodující pořadí přihlášení.

 

Aktuálnost webových stránek

Thursday, September 2nd, 2010

V měsíci září budou naše webové stránky procházet  postupnou aktualizací .

Dochází ke změně ve spoustě aktivit, které poskytujeme , přibudou nové aktivity pro děti i rodiče a provozní doba bude rozšířena.

Omlouváme se, pokud zde v tuto dobu nenajdete správné údaje. V případě jakýchkoliv dotazů, použijte kontaktní formulář.

Děkujeme za pochopení.