Archive for the ‘Projekty’ Category

Dostupná hlídací služba v Mateřském centru Klubíčko

Wednesday, October 20th, 2010

Od pondělí 1.11.2010 mohou rodiče dětí předškolního věku využít hlídací služby v Mateřském centru Klubíčko, o.s., které získalo projekt „Rodičovství není handicap“. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Kromě vybavení nové herny, budou realizovány 2 aktivity. Tzv. babyškolka – příležitostné a občasné nepravidelné hlídání dětí předškolního věku (v provozu denně od 8 do 16hod) a miniškolka – pravidelné, krátkodobé hlídání dětí ve dvou věkových kategoriích (1-2,5 roku, 2,5 – 4 roky) vždy 2x týdně dopoledne. Součástí hlídání bude zajištěn vzdělávací program s ohledem na věk dítěte. Dětem se budou věnovat kvalifikovaní odborníci připraveni poskytnout rodičům poradenství v otázkách výchovy a péče o dítě.

Rodiče s dětmi předškolního věku budou moci využívat hlídací služby, aby mohli sladit rodinný i pracovní život. Rodiče si tak mohou řešit své vzdělávací či jiné potřeby spojené s plánovaným návratem na trh práce, popřípadě sladit částečné, sdílené pracovní úvazky nebo práci z domu. Projekt bude realizován do 30.9.2013. Hlídací služba je pro rodiče bezplatná.

Mateřské centrum Klubíčko, sídlící v budově ZŠ Zachar, kromě hlídací služby dětí předškolního věku poskytuje veřejný prostor pro vzájemné setkávání rodičů s malými dětmi, nabízí aktivity pro dospělé – sociální, výchovné a psychologické poradenství, besedy, sportovní programy (jóga, cvičení pro rodiče s dětmi), jazykové kurzy s hlídáním dětí (angličtina, francouzština), muzikoterapii nebo kurzy předporodní přípravy.

Pro rodiny centrum nabízí klub Želvičky – klub rodičů s handicapovanými dětmi jakéhokoliv věku a stupně postižení, vaničkování a masáže kojenců, prázdninové a víkendové rodinné pobyty, sportovní programy či jednorázové rodinné akce.

Klubíčko nezapomíná také na děti, které si mohou vybrat z volnočasových aktivit – jazykové kurzy (angličtina, francouzština), sportovní programy (aerobic, balet, balónkování, tanečky), hudební miniškolička nebo výtvarné kurzy.

Poslání Mateřského centra Klubíčko je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů a úlohy rodičů. Podporujeme setkávání rodičů a předávání osobních zkušeností, radostí i starostí ze života při výchově dětí. V Klubíčku věříme, že čas věnovaný dětem je důležitý.

Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
Ing. Marcela Bradová – předsedkyně