Archive for January, 2013

Kroužky a aktivity – 1. pololetí končí v lednu 2013

Tuesday, January 1st, 2013

Kroužky a aktivity – 1. pololetí končí v lednu 2013
Vážení rodiče, budete-li mít zájem pokračovat v kroužcích a aktvitiách MC Klubíčko, prosím nahlaste tuto skutečnost lektorovi, případně službě v herně.
Děkujeme
N. Csizmaziová

Aktivita Poslední lekce se koná
Balonkování – mladší děti Pondělí 14. 1. 2013
Balonkování – starší děti Pondělí 14. 1. 2013
Cvičení pro děti od 2 let (bez rodičů) Pondělí 14. 1. 2013
Angličtina pro děti I. – mladší děti, pondělí 16.00h Pondělí 21. 1. 2013
Angličtina pro děti II. – starší děti, pondělí 17.00h Pondělí 21. 1. 2013
Hrajeme a zpíváme si anglicky (pro rodiče s dětmi 1,5 – 3 roky) Středa 23. 1. 2013
Angličtina pro děti III. – starší děti, čtvrtek 16.00h Čtvrtek 24. 1. 2013
Zpíváme a tančíme s Věrkou- čtvrtek 9.00 a 10.00h Čtvrtek 24. 1. 2013
Pohybové hry pro rodiče a děti do 2 let – úterý 9.00h Úterý 29. 1. 2013
Pohybové hry pro rodiče a děti od 2 do 3 let – úterý 10.00 h Úterý 29. 1. 2013
Tanečky – mladší děti Středa 30. 1. 2013
Tanečky – starší děti Středa 30. 1. 2013
Francouzština pro rodiče s dětmi – začátečníci Středa 30. 1. 2013
Francouzština pro rodiče s dětmi – pokročilí Středa 30. 1. 2013
Pohybové hry pro rodiče a děti do 2 let – středa 10.00h Středa 30. 1. 2013