Archive for June, 2014

Besedy na téma Předškolní děti

Wednesday, June 4th, 2014

Máte doma předškoláka, budoucího školáka, nebo prostě jen chcete vědět co Vás čeká? Pak neváhejte a navštivte naše dvě plánované besedy v měsíci červnu na velmi zajímavá témata. Rozvoj komunikačních kompetencí 14.6.2014 od 9 -12 hodin (vývoj předškolního dítěte, úspěšný start ve školní kariéře, problémy s řečí a jejich řešení) a Jak úspěšně připravit dítě na vstup do školy 21.6.2014 od 9 -12 hodin (praktické ukázky různých přístupů Montessori, jak pracovat s časovým harmonogramem u dětí). Váš zájem prosím hlaste na e-mail: branikova@klubickokm.cz. Těšíme se na Vás

Odpoledne s Cézannem v Podzámecké zahradě

Tuesday, June 3rd, 2014

Letos se konal již třetí ročník malování v Podzámecké zahradě s malířkou paní Jitkou Gočaltovskou. Tentokrát nám byl inspirací impresionista, Provensálec Cézanne. Paní malířka nás seznámila se specifiky Cézannova malířského umění, čím byl impresionistům jako je Monet a Renoir blízký a čím se od nich odlišoval.

Ovlivněni romantikou slunečného dne v zahradě jsme s dětmi strávili odpoledne naplněné sněním o Cézannově kraji Provence a jeho tvorbě spojené s horou Saint Victoire či pracemi na ovocných zátiších. Pokusili jsme se pastelem zachytit „dojem – impresi“ z malířova života a okamžiku setkání s francouzským impresionismem.

Těšíme se příští rok třeba s Pissarem či Degasem!

Zápis do aktivit na období září 2014 – leden 2015

Tuesday, June 3rd, 2014

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému nárůstu našich aktivit a počtu dětí v nich zapsaných (více než 300 dětí) zavádíme novinku v rámci zápisu do aktivit.

Zápis bude probíhat formou elektronické přihlášky.

Přehled aktivit a elektronická přihláška budou na našem webu k dispozici od druhé poloviny měsíce června 2014.

Po ukončení zápisu (začátek měsíce srpna 2014) budete informováni o rozdělení do skupin, předpokládaném dni a času konání aktivity.

Věříme, že pro Vás bude nový systém přihlášek ulehčením a vítanou novinkou v nabídce našich služeb.

Tým MC Klubíčko