Archive for July, 2012

Vyslanci Spojeného království Velké Británie v MC

Saturday, July 14th, 2012

“Vyslanci Spojeného kráslovství Velké Británie a Severního Irska” navštívili v pátek 13.7.2012 mateřské centrum na závěr příměstského anglického tábora “Cestujeme po Anglii”. Během celého týdne se děti pohybovaly v období Anglosaském, Vikingském, Normanském, Tudorovském a Viktoriánském. Celý příměstský tábor byl koncipován jako hra, při které děti prohloubily své znalosti anglického jazyka. Cílem hry bylo získat co nejvíce ztracených klíčů Buckinghamského paláce a ty vrátit anglické královně Alžbětě, odemknout komnatu s královskými klenoty a za odměnu se potom stát královninými hosty.
Mateřské centrum Klubíčko nabízí mimo ostatní služby také výuku anglického a francouzského jazyka pro děti, děti společně s rodiči, školku s výukou angličtiny, dále aktivity Francouzského klubu (pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost). V podzimních měsících MC plánuje založení Anglického klubu a od nového roku 2013 bychom rádi uvítali v našem týmu mladé evropské dobrovolníky, abychom mohli rozšířit jak jazykovou výuku dětí s rodilými mluvčími, tak nabídnout konverzaci široké veřejnosti…protože věříme, že “sny dávají životu smysl”.
Více informací o jazykové výuce v Klubíčku Vám poskytne vedoucí Jazykové sekce Natalie Csizmaziova na csizmaziova@klubickokm.cz nebo na 737 172403.
Marcela Bradová