Archive for September, 2016

Volná výměna věcí – 24.9. od 10:00 do 17:00 na zahradě Klubíčka Kroměříž

Wednesday, September 7th, 2016

Rádi bychom pozvali všechny lidičky a dětičky na zářijovou akci Spolku Barbořice a Klubíčka Kroměříž, která má ekologicko-společenský rozměr.

Dne 24.9. bude od 10:00 do 17:00 na zahradě Klubíčka Kroměříž probíhat „Volná výměna věcí“.  Smyslem akce je motivovat celé rodiny či jednotlivce k zamyšlení se nad tím, zda vše, co mají doma, opravdu potřebují, a zda je potřeba kupovat stále nové a nové věci, které pak mohou bez užitku ležet v domácnosti. Rádi bychom oslovili veřejnost s myšlenkou přijít na akci, věnovat své nepotřebné věci a případně si výměnou za ně odnést domů věci naopak potřebné. Vše bez potřeby platit penězi. Hlavní princip je tedy vyměním věc pro mě nepotřebnou za věc pro mě potřebnou.

Během akce bude připraven program pro děti.

Více informací na: barborice-km@seznam.cz nebo na tel. 777031252

Beseda: Prevence rakoviny prsu: Mamma HELP – 13.9. od 10:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Wednesday, September 7th, 2016

Na co se můžete těšit:
1. Multimediální prezentace a nácvik samovyšetření na fantomovém modelu.
2. Přehled výskytu karcinomu prsu v ČR.
3. Informace o způsobu léčby a prevenci.
4. Informace o preventivním screeningovém programu.
5. Kontakty na akreditovaná mammodiagnostická centra.
6. Setkání s ženou s osobní zkušeností s nemocí.

Provázet besedou vás bude lektorka, která je sama vyléčenou onkologickou pacientkou s certifikátem edukátorky. Beseda je organizovaná díky osvětové činnosti Mamma HELP, z.s., neziskové organizace pacientek s nádorovým onemocněním prsu.

Beseda je zdarma.

V případě zájmu se prosím přihlaste zde:
#mce_temp_url#

Těšíme se na vás!!!