Archive for November, 2012

Tajemné putování Podzámecku zahradou za Mikulášem

Wednesday, November 28th, 2012

Mateřské centrum Klubíčko vás zve v sobotu 1.12.2012 od 16.30 do 17.30 hodin na každoroční Tajemné putování Podzámeckou zahradou.

Při procházce temnou Podzámeckou zahradou potkáte čerty, anděly a strašidla.
Zasoutěžíte si a na konci cesty na Vás bude čekat Mikuláš s malým dárkem.

vstup vedle zámku nad schody
vhodné pro děti od 3 do 10 et
vstupné 10 Kč na osobu
vstup průběžný po celou dobu akce

Těšíme se na vás!

Anglický klub při MC Klubíčko založen

Monday, November 12th, 2012

Tisková zpráva z MC Klubíčko – Založení Anglického klubu při MC Klubíčko
Make a circle
Symbolické „make a circle“ znělo Klubíčkem v neděli odpoledne 11. 11. 2012, kdy Mateřské centrum Klubíčko oficiálně zakládalo Anglický klub pro rodiče a děti. Tímto společným kruhem jsme přeneseně propojili anglofonní svět se světem naším.
Cílem Anglického klubu je propagace angličtiny prostřednictvím různorodého programu z oblasti anglofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání, tak aby se rozvíjel pozitivní vztah k anglickému jazyku již od útlého věku.
Setkání zejména pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku se budou konat vždy v předem určené dopoledne či odpoledne v prostorách Mateřského centra Klubíčko, případně na jiném místě bude-li to pro dané téma vhodnější.
Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy angličtiny a od října 2012 také školičku s výukou anglického jazyka. V současné chvíli se v centru s angličtinou seznamuje celkem 40 dětí.
Na základě rostoucího zájmu o studium anglického jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Anglický klub. Klub nevybírá žádné členské poplatky.

Čestným předsedou je Paul Akwei, který dětem adresoval svoji řeč a prozradil: „Tajemství úspěchu tkví ve vašich rodičích, kteří s vámi sdílí společný čas při takových zábavných i vzdělávacích akcích“. Čestný předseda pochází z Kapverdských ostrovů, navštěvuje s rodinou Klubíčko, kdykoliv mu to jeho pracovní vytížení a časté cestování dovolí.

Zakládající členkou a inspirátorkou klubu je Mgr. Natalie Csizmaziová.

V letošním roce se můžete těšit na následující akce:
• 22. 11. 2012 Oslava 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí – účast dětí na programu
• prosinec 2012 Jak se slaví vánoce v Anglii – motivační odpoledne pro děti, povídání o tradicích
V roce 2013 plánujeme:
• Malovaný Londýn – motivační odpoledne pro děti
• V rámci projektu Mládež v akci bychom rádi získali rodilého mluvčího, který by ve spolupráci s českým lektorem pracoval s dětmi
• Příměstský tábor s výukou angličtiny
• Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti v angličtině.

Vřelé poděkování patří paní Gábině Hanákové a žákům Střední hotelové školy a služeb za dort v barvách Velké Británie a také za marcipánové telefonní budky. Dále paní Volánkové za obrovské nádherně namalované 3D puzzle Big Benu a Sochy Svobody, které nadšeně skládaly nejen děti, ale také rodiče.
Anglický klub, je dalším z klubů, které fungují při MC Klubíčko. Od dubna 2012 Klubíčko organizuje akce v rámci Francouzského klubu nebo Klub Želvičky, který nabízí prostor, pomoc a program rodičům s dětmi se specifickými potřebami, dětmi jakéhokoliv věku a stupně postižení.
Více informací o jazykových aktivitách získáte u Mgr. Natalie Csizmaziové na csizmaziova@klubickokm.cz nebo na 737 172 403.

Ing. Marcela Bradová
Předsedkyně o.s.
Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž,
tel. 602 793748
bradova@klubickokm.cz

Slavíme 10.výročí mateřského centra 22.11.2012

Friday, November 9th, 2012

Srdečně vás zveme na 10. výročí Mateřského centra Klubíčko

“Motáme to 10 let”

Akce se koná: 22. 11. 2012 od 16.00 v kině Nadsklepí v Kroměříži
Program:

• Přivítání hostů
• Vystoupení rodičů a dětí MC Klubíčko
• Prezentace “Motáme to 10 let”
• Prezentace projektu “Rodičovství není handicap”
• Vystoupení dětí Anglického a Francouzského klubu
• Vystoupení hudební miniškolky
• Vystoupení dětí z tanečků
• Pásmo krátkých filmů
• Tisková konference
• Neformální diskuse

Prosíme každého účastníka, aby si přinesl 1m vlny nebo provázku.

Oslavte s námi 10. výročí! Těšíme se na vás!

Marcela Bradová
602 793 748

Zakládáme Anglický klub pro rodiče a děti 11.11.2012

Tuesday, November 6th, 2012

Vážení rodiče,
srdečně děti a vás zveme na oficiální zahájení Anglického klubu pro rodiče a děti, které se koná v neděli dne 11.11. 2012 v 15 hod v prostorách Mateřského centra.

Anglický klub pro rodiče a děti při MC Klubíčko Kroměříž

Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy angličtiny a od října 2012 také školičku s výukou anglického jazyka.

V současné chvíli se v centru s angličtinou seznamuje celkem 40 dětí.
Na základě rostoucího zájmu o studium anglického jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Anglický klub.

Cílem klubu bude propagovat angličtinu a připravovat různorodý program na témata z oblasti anglofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání, tak aby se rozvíjel pozitivní vztah k anglickému jazyku již od útlého věku.

Setkání se budou konat vždy v předem určené dopoledne či odpoledne v prostorách Mateřského centra Klubíčko, případně na jiném místě bude-li to pro dané téma vhodnější.

Klub nevybírá členské poplatky, každá akce bude financována zvlášť.

Čestný předseda: Paul Akwei
Zakládající členka klubu: Mgr. Natalie Csizmaziová

Program
Slavnostní zahájení činnosti Anglického klubu 11. 11. 2012 v 15.00 h v prostorách Mateřského centra Klubíčko.

Připravujeme v roce 2012:
22. 11. 2012 Oslava 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí
- účast dětí na programu

prosinec 2012 Jak se slaví vánoce v Anglii
- motivační odpoledne pro děti, povídání o tradicích

Připravujeme v roce 2013:
Malovaný Londýn – motivační odpoledne pro děti

V rámci projektu Mládež v akci bychom rádi získali rodilého mluvčího, který by ve spolupráci s českým lektorem pracoval s dětmi.

Příměstský tábor s výukou angličtiny

Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti v angličtině.

Více informací u Mgr. Natalie Csizmaziové na csizmaziova@klubickokm.cz nebo na 737 172 403.