Archive for September, 2009

Blog Klubíčka

Wednesday, September 30th, 2009

Weblog (zkráceně blog) je ideální nástroj na zveřejňování aktuálních informací. Pomocí blogu můžeme informovat o chystaných akcích, novinkách na webu, právě probíhajících událostech atp. Na weblogu mohou lidé, kteří mají vytvořený účet, publikovat krátké články (tzv. spoty).

WordPress – vytváření příspěvků

Pro weblog Klubíčka jsem vybral rozšířený a uznávaný publikační systém WordPress (WP). Následující popis bude stručným popisem systému a jednoho z mnoha možných workflow.

Pro spot je ve WP použit výraz příspěvek. Když chci vytvořit nový příspěvek, může začít po přihlášení psát vpravo na stránce Nástěnka nový příspěvek. Lepší je ale použít volbu Vytvořit příspěvek na horní liště (nebo vlevo zvolit položku Příspěvky, Vytvořit příspěvek). Pak už stačí vymyslet krátký a výstižný nadpis a začít psát obsah příspěvku (tip: odstavce potěší čtenáře).

Nad textovým polem je lišta s nástroji. Je dobré přiměřeně tučnit [B] nebo používat kurzívu [I] případně používat odrážky, číslované seznamy a odkazy (vybrat text a na liště klepnout na tlačítko řetězu). Poslední tlačítko na liště otvírá skryté možnosti, ze kterých je velmi užitečné používat nadpisy (zbytek voleb udělá víc škody než užitku; snad vyjma vkládání obrázků).

Šup s tím na web

Vpravo od pole pro zadávání textu příspěvku je možné zadat datum publikování (někdy může být účelné odložit datum publikování příspěvku). Je zde také výrazné tlačítko pro publikování příspěvku.

Články mohou být zařazené do rubrik (sekcí) a mohou být opatřeny štítky. Sekcí i štítků je dobré mít co nejméně, aby nevznikl chaos. Štítky je možné zadat do textového pole v pravém sloupci, rubriky se volí zatržením z existujícího seznamu rubrik. Poznámka: před ostrým rozjezdem se domluvíme na seznamu rubrik a ukážeme si, jak pracovat se štítky.

Zbytek prvků na stránce bych nechal až na “školení”.

WordPress - úpravy příspěvků

Již publikované nebo uložené příspěvky lze ve WP upravovat nebo i mazat (mazání je většinou nevhodné/zbytečné). Seznam editovatelných příspěvků se vyvolá klepnutím na odkaz Příspěvky v levém sloupci. V seznamu je možné vybrat příspěvek a provést s ním požadovanou akci.

Další funkcionalita WP

Popisovat další funkcionalitu by bylo náročné a do jisté míry zbytečné. Jednak se budeme školit a pak taky existují srozumitelné návody. Třeba jako je Working with WordPress.

Malá poznámka ke stránkám. Stránka je více méně statická stránka, na kterou se píší informace, které se obvykle vztahují k blogu jako k celku. Např. tam může být seznam autorů, informace o webu atd. Stránku je samozřejmě možné opakovaně upravovat. Stránka není vhodná k publikování spotů – pro tento účel jsou určeny příspěvky.

Dotazy?

Dotazy prosím pište do komentářů. Co půjde doplním do tohoto spotu nebo odpovím do komentářů. Jinak vysvětlím na dalším setkání webtýmu.