Archive for February, 2019

Beseda: MŠ s prvky Montessori a život v ní – 8.3.2019 od 16:00 do 18:00 v Klubíčku Kroměříž

Monday, February 11th, 2019

Beseda s učitelkou v MŠ s prvky Montessori.

Klubíčko Vás srdečně zve na besedu, která bude zaměřena na tyto témata: jaké jsou Montessori principy ve srovnání s klasickými, Montessori pomůcky a role učitele-průvodce, co v Montessori třídě MŠ nenajdete/ neuslyšíte, co předškolní děti dokáží, pokud jsou podporovány v jednotlivých senzitivních obdobích, které děti se cítí v Monte prostředí dobře? (role rodičů)

Provázet besedou vás bude učitelka v MŠ s prvky Montessori (MŠ Mánesova, Kroměříž) Pavla Böhmová.

Vstupné: 30 Kč. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Práva dětí v nemocnici – 25.3.2019 od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Monday, February 11th, 2019

Beseda s laktační poradkyní vhodná pro všechny maminky.

Klubíčko Vás srdečně zve na besedu, která bude zaměřena na tyto témata: Charta práv hospitalizovaných dětí, hospitalizace dítěte s rodičem, psychické a fyzické důsledky hospitalizace samotného dítěte, komunikace se zdravotníky, práva dětí a rodičů ve zdravotnictví.

Provázet besedou vás bude Bc. Radka Vyoral Krakovská, DiS. (laktační poradkyně, http://www.podporarodicu.cz/).

Vstupné: 30 Kč. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Možnosti antikoncepce po porodu – 18.3.2019 od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Monday, February 11th, 2019

Beseda s porodní asistentkou vhodná pro všechny maminky.

Klubíčko vás srdečně zve na besedu, která bude zaměřena na tyto témata: farmakologické metody, přirozené metody, výhody a nevýhody obou metod spolehlivost všech druhů antikoncepce, vliv hormonální antikoncepce na životní prostředí.

Provázet besedou vás bude porodní asistentka Bc. Et Bc. Eliška Bakajová.
Vstupné: 30 Kč. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Želvičky: setkání rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním – 15.2.2019 od 16:00 do 17:30 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, February 2nd, 2019

Srdečně zveme všechny rodiče a děti se zdravotním znevýhodněním na 1. setkání podpůrné rodičovské skupiny Želvičky. Čeká vás: setkávání rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním, vzájemná rodičovská a lidská podpora, setkávání v tělocvičně Klubíčka s možností využití moderního vybavení pro zdravý psychomotorický rozvoj dětí pod vedením speciálního pedagoga, příjemně strávený čas a odreagování od stereotypu.

Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Setkání je zdarma.

Beseda: První pomoc pro maminky s dětmi – 11.2.2019 od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, February 2nd, 2019

Beseda s lékařkou vhodná pro širokou veřejnost.
Srdečně vás zveme na besedu s odborníkem. Na besedě vás čeká zejména povídání o poskytování první pomoci u dětí, jak poskytnout první pomoc v případě závažných stavů u dětí- úrazy, popáleniny, tonutí, dušení, otravy, kdy a jak volat záchrannou službu, jaká jsou pravidla resuscitace u dětí a dospělých.

Provázet besedou vás bude MUDr. Radka Červenková.

Beseda je zdarma. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Beseda: Jak efektivně začít žít zdravě – 8.2.2019 od 16:00 do 18:00 v Klubíčku Kroměříž

Saturday, February 2nd, 2019

Beseda s propagátorem zdravého životního stylu vhodná pro každého.

Srdečně vás zveme na besedu s propagátorem zdravého životního stylu, kde probereme základní body při změně životního stylu, a to: Změna začíná v hlavě, Určení si cíle, Nalezení správné cestu, Poslouchání svého těla, Kvantifikace změny.

Provázet besedou vás bude Bc. Radek Mlýnek.

Vstupné: 30 Kč. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.