Rodičovství není handicap | Projekty Mateřského centra Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Rodičovství není handicap

Projekt je již ukončen. Byl realizován od 10/2010 – 09/2013.

Logo ESF EU OPLZZ

Projekt Rodičovství není handicap je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života.

Pohlídáme vaše děti

Projekt Rodičovství není handicap (aneb Pohlídáme vaše děti), je zaměřen na personální zajištění a provoz finančně a územně dostupných služeb péče o děti ve věku 1-6 let. Mateřské centrum Klubíčko v rámci tohoto projektu nabízí několik druhů služeb péče o děti:

Babyškolka
Příležitostné a občasné nepravidelné krátkodobé hlídání dětí od jednoho roku do šesti let (tzv. hlídací koutek) včetně služeb pro rodinu a domácnost denně mezi 8. a 16. hodinou.
Miniškolka
Pravidelné krátkodobé hlídání dětí 2 do 4 let věku se vzdělávacím programem. V každé skupině je 6-12 dětí.
Pondělí a středa 8.30-11.30 pro děti ve věku 2-3 roky.
Úterý a čtvrtek 8.30-11.30 pro děti ve věku 2,5-4 roky.

V rámci projektu Rodičovství není handicap je vybavena herna pro děti.

Zavedením dostupné hlídací služby pro děti předškolního věku dochází k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření příznivých podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od jednoho do šesti let a osoby pečující o závislého člena rodiny s handicapem. Ti si tak budou moci vyřídit své záležitosti spojené se vzděláváním či návratem na trh práce.

Fakta o projektu

Název projektu Rodičovství není handicap
Registrační číslo CZ.1.04/3.4.04/54.00054
Číslo OP CZ.1.04
Název OP OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu CZ.1.04/3.4.04
Název globálního grantu Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Číslo výzvy 54
Výzva pro předkládání GP 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Realizace projektu Od 1. října 2010 do 30. září 2013, po dobu 36 měsíců

Kontakt

Bc. Renata Cveková
koordinátor a odborný garant projektu
cvekova@klubickokm.cz

Partneři projektu

KROK o. p. s.
Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. poskytuje podporu a poradenství cílové skupině i zaměstnancům. Podílí se na řízení projektu.
Korálky o. s.
Korálky se zabývají prací s dětmi s handicapem. Propojení Korálků a Klubíčka přispívá k integraci a podpoře společných aktivit dětí bez rozdílu.

Spolupracující organizace

Město Kroměříž
Město uvolnilo vhodné prostory pro projekt.
ZŠ Zachar
Kroměřížská škola se podílí na projektu pronajmutím prostoru vhodného pro realizaci projektu.

Ke stažení

PDF Leták na nástěnky
Soubor ve formátu PDF, 119 kB.
Základní informace o projektu Rodičovství není handicap.


Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku