Semináře a besedy | Aktivity Mateřského centra Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Semináře a besedy

MC Klubíčko organizuje semináře, workshopy, besedy, diskusní skupiny apod. vedené odborníky. Sledujte náš pravidelný měsíční program.

Věnujeme se následujícím tématům:

  • vývoj dítěte a péče o ně - těhotenství a péče o dítě, vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích apod.
  • rodičovství a výchova - podpora rodičů a výchova k pozitivnímu rodičovství, výchova dětí, odměny a tresty, dětský vzdor a agresivita, problémové situace mezi rodiči a dětmi, komunikace v rodině
  • bezpečnost dětí a prevence - jak zajistit bezpečnost dětí na internetu, zásady chování vůči cizím lidem, prevence dětských úrazů, jak vybrat bezpečné volnočasové aktivity pro dítě, šikana u dětí apod.
  • obtížné situace v rodině - příprava na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita, změny v rodině a příprava dětí na ně, puberta, výživové problémy u dětí a dospívajících, prevence závislostí apod.
  • konflikty v rodině - řešení sporů v rodině, rozvodové a porozvodové situace, dítě a rozvod/rozchod rodičů, asistované předávání dětí s podporou odborníka
  • rodiny se specifickými potřebami- podpora a programy pro rodiny se specifickou potřebou (nejčastěji neúplné rodiny, rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny národnostních menšin či migrantů, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s vícerčaty apod.)
  • sladění zaměstnání a rodiny – informace o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách související s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, apod.
  • poradenství a vzdělávání v oblastech: právní minimum pro rodiče, zvyšování finanční gramotnosti (rodinné finance a prevence předlužení apod.), zdravotní gramotnosti; státní sociální podpora apod.


Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku