Mateřství není handicap 2017| Projekty Mateřského centra Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Logo MPSV

Mateřství není handicap 2017

Projekt „Mateřství není handicap“ má v centru Klubíčko Kroměříž dlouholetou tradici. Díky dotační podpoře z MPSV dotačního programu Rodina, která byla od roku 2006 doposud nepřetržitá, fungujeme efektivněji a jsme schopni nabídnout rodinám celou řadu kvalitních služeb, které mají především preventivní a podpůrný prorodinný charakter. Jedná o nabídku zejména tréninkových a vzdělávacích aktivit vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí, nabídku základního individuálního, odborného a zprostředkovaného odborného poradenství cíleného na komplexní pomoc rodinám, nabídku komunitních aktivity cílených na posilování rodinných vztahů a nabídku osvětových aktivit zaměřených na prevenci problémů moderní doby. Chceme všemi nabízenými službami a aktivitami přispět k posilování významu rodiny a přičinit se tak k lepšímu fungování našich klientských rodin.

Na podzim 2016 jsme opět podali projektovou žádost do dotačního programu Rodina. Výsledky dotačního řízení budou známy koncem března 2017.
V roce 2017 bychom rádi v projektu „Mateřství není handicap“ pokračovali nezávisle na výsledcích dotačního řízení, protože v jeho realizaci vidíme hluboký podpůrný a preventivní prorodinný smysl. Jsme ovšem přesvědčeni, že projekt by měl být podpořen, protože bez něj nebude moci Klubíčko nabízet tak širokou škálu prorodinných aktivit pro tak velké množství rodin jako doposud

V průběhu roku 2017 jsou pro cílovou skupinu projektu naplánovány následující aktivity:

  • základní individuální poradenství;
  • odborné poradenství;
  • zprostředkované odborné poradenství;
  • besedy (plán 14x);
  • workshopy (plán 15x);
  • osvětové přednášky (plán 5x);
  • vzdělávací výjezdové aktivity pro rodiče s dětmi (plán 2x);
  • 3 svépomocné rodičovské skupiny a 3 pravidelné komunitní aktivity.

Cílovou skupinou projektu stejně jako v letech minulých zůstávají rodiče, děti, prarodiče, případně další blízcí příbuzní dětí a též těhotné ženy a jejich partneři. V roce 2017 předpokládáme, že se projektových aktivit bude účastnit 320 jedinečných rodin. Počet intervencí předpokládáme 1940.Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku