Školka s výukou angličtiny | Aktivity Mateřského centra Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Školka s výukou angličtiny

Nabízíme Vám pro děti ve věku 3-6 let školku s intenzivní výukou anglického jazyka.

Výuka probíhá hravou, zábavnou formou s malým počtem dětí ve skupině (max. 12 dětí).

Děti

Učíme se anglicky

  • školka se koná jeden den v týdnu (pondělí nebo pátek)
  • jedná se o celodenní program v čase 8.00
  • 16.00, včetně stravy
  • počet dětí ve skupině max. 12
  • je možné ji kombinovat s mateřskou školou
  • po nástupu do školy návaznost v podobě Anglického klubíku -družiny
  • maximální komunikace v angličtině během celého dne
  • výuka probíhá hravou, zábavnou formou
  • výběr kvalitních výukových metod zakomponovaných do komplexního programu

Rozvrh dne

8.00-8.45 Příchod do školky, volné hraní
8.45-9.30 Společné přivítání, Téma dne
9:30-9.45 Svačinka
9.45-10.15 Výtvarná činnost
10.15-10.45 Pohyb, tanec, zpěv
10.45– 11.30 Hry v rámci tématu dne, za příznivého počasí pobyt venku
11.30-12.00 Oběd
12.00-14.00 Pohádka, odpočinek
14.00-14.30 Svačinka
14.30-15.00 Práce s příběhem
15.00-16.00 Volné hraní

Může být upraven dle aktuální situace.

Náš tým

Tým se skládá ze dvou lektorů, kteří pracují se skupinou maximálně 12 dětí. Lektoři jsou kvalifikovaní s praxí ve výuce dětí předškolního věku. Nabízíme laskavý a individuální přístup k dětem.

Dítě a lektorka

Učím se anglicky

Výuku anglického jazyka vede vysokoškolsky vzdělaný lektor s dlouhodobou pracovní zkušeností v zahraničí.

Výuka angličtiny je celodenní, rovněž běžná komunikace s dětmi probíhá v angličtině, tj. také mimo organizované aktivity.

Metody

Výuka probíhá dle vlastního metodického plánu, který pracuje s výběrem následujících metod: Cookie and Friends (nakladatelství Oxford), Here´s Patch (nakladatelství Macmillan), Nursery Rhymes, Super Simple Songs a Lippy and Messy.

Děti s kytarou

Školka s výukou angličtiny

Metody jsou efektivní a kreativní, určené pro výuku předškolních dětí, zahrnují moderní vzdělávací postupy jako Total physical response (TPR), Story Telling a Act and Speak viz níže.

Výuka angličtiny v naší školce je spojená s pohybem, kreslením, tvořením, hudbou, zpěvem a využívá rovněž prvky zážitkové a multikulturní pedagogiky.

Total physical response (TPR)

Metoda vyvinutá profesorem psychologie Dr. J. Asherem k podpoře učení cizího jazyka, která se snaží napodobit přirozený proces učení se mateřskému jazyku u malých dětí. Děti napodobují, co lektor říká či dělá. Využívá se zvláště pohybu, mimiky, názorných příkladů, příběhů aj.

Story Telling - Vyprávění příběhu

Metoda, která rozvíjí fantazii dítěte, jazyk používá v reálné situaci a ve smysluplném kontextu, přispívá také k osvojení správného rytmu, intonace a výslovnosti.

Act and Speak - Hraj a mluv

Metoda výuky cizích jazyků prostřednictvím divadla.

Prostředí a vybavení

Mateřské centrum nabízí příjemné prostředí prostorné, bohatě vybavené herny a tělocvičny včetně interaktivních pomůcek k výuce cizích jazyků. Součástí centra je dětské hřiště, trampolína a velká zahrada.

Dva kluci Dva kluci

Učíme se anglicky

Vedle bohatého výukového materiálu metod, které používáme,  disponujeme dalšími doplňkovými vzdělávacími hračkami a pomůckami od firem Learning Resources UK, Quality Designs for Education, Fiesta Crafts, Usborne, Jovi aj.

Cena

Přihlášky na pololetí jsou k dispozici v mateřském centru. Platba v měsíčních splátkách předem možná.Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku