Beseda: První pomoc pro maminky s dětmi – 11.2.2019 od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Beseda s lékařkou vhodná pro širokou veřejnost.
Srdečně vás zveme na besedu s odborníkem. Na besedě vás čeká zejména povídání o poskytování první pomoci u dětí, jak poskytnout první pomoc v případě závažných stavů u dětí- úrazy, popáleniny, tonutí, dušení, otravy, kdy a jak volat záchrannou službu, jaká jsou pravidla resuscitace u dětí a dospělých.

Provázet besedou vás bude MUDr. Radka Červenková.

Beseda je zdarma. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.

Komentáře jsou uzavřeny.