Beseda: Alkohol a drogy v rodině – 8.10. od 15:00 do 16:30 v Klubíčku Kroměříž

Srdečně vás zveme na besedu s psycholožkou vhodnou pro všechny věkové kategorie. Beseda bude zaměřena na tyto témata: Co je to závislost na návykových látkách? Aneb ne každý experiment a ne každé pití je závislost, Jak závislost vzniká a kdo je jí více ohrožen? Dopady užívání návykových látek na ostatní členy rodiny, Co závislost udržuje, proč je tak obtížné přestat?, Co je potřeba zvládnout, chce-li člověk abstinovat? Jaké chování u dospívajících MŮŽE předznamenávat problém s návykovými látkami?
Provázet besedou vás bude psycholožka Mgr. Pavlína Krejčí.

V případě zájmu se prosím přihlaste zde:
#mce_temp_url#

Komentáře jsou uzavřeny.