Besedy: Tvořivé přístupy při řešení problémů u dětí 1 a 2 – 26.10. od 9:00 do 11:00 a 5.11. od 9:00 do 11:00 v Klubíčku Kroměříž

Srdečně zveme všechny rodiče do Klubíčka na sérii dvou besed zaměřených na tvořivé přístupy při řešení problémů u dětí. Budeme si povídat, jak rozumět problémovým situacím při výchově a jak na ně reagovat. Seznámíme se s několika postupy, které čerpají z podnětů a úvah zejména zahraničních dětských psychologů a terapeutů. Naučíme se, jak vést s dítětem užitečný dialog. Vyzkoušíme si, jak převést problém v dovednost, kterou dítě může trénovat. Budeme pracovat s užitečným zaměřením pozornosti. Vyzkoušíme si, jak zklidnit sami sebe, abychom mohli moudře na situaci odpovídat. Budeme se věnovat reflexi využití jednotlivých technik. Některé techniky dále rozvineme. Budeme se učit zapojovat do řešení situací přirozené zdroje a silné stránky dětí.

Provázet besedami vás bude psycholog PhDr. Daniel Žákovský.

Je vhodné se účastnit obou termínů, akce na sebe navazují. Vstupné: 50 Kč/akce.

V případě zájmu se prosím přihlaste zde:
https://goo.gl/forms/vlXuIJsYLSmR72bi1

Komentáře jsou uzavřeny.