Šťastný život bez úrazů se konal na Hanáckém náměstí

v následujících tématech denního života rodin s dětmi:
(těhotenství, jak zvládnout šestinedělí, vývoj dítěte, rodičovství a výchova, pozitivní rodičovství, komunikace v rodině, problémové situace v rodině, bezpečnost dětí a prevence, šikana, obtížné situace
v rodině, úmrtí v rodině, poruchy učení hyperaktivita, konflikty v rodině, sladění rodiny a zaměstnání.

Komentáře jsou uzavřeny.