Tanečky | Aktivity Mateřského centra Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Kreativní tanečky

Cílem této aktivity je rozvíjet u dětí všechny složky vývoje (taneční, pohybové, výtvarné, hudební) a vytvářet si pozitivní vztah k hudbě a pohybu. V tomto kroužku se děti mohou zapojit do různých aktivit, každá lekce je zaměřena na jedno téma (např. jaro, léto, podzim, zima, zvířata, povolání, pohádky, apod.) a během jedné lekce se prolnou tyto činnosti: pozdravení v kroužku, seznámení s tématem, písničky s nástroji, básničky, rozcvička, říkanky s pohybem, jednoduché tanečky, výtvarná činnost na konci lekce - relaxace (děti dostanou malou omalovánku, kterou si vybarví a doma nalepí do jejich připraveného deníčku). Děti se během lekce uvolní a protáhnou, seznámí se s novými dětmi, říkankami a básničkami a naučí se spoustu nových věcí.

Folklorní tanečky – Folklorní soubor Klubíčko

Folklor s Klubíčkem? To je soubor šikovných dětí, které tančí, zpívají a hrají si tak, jako si v dětství hráli jejich dávní předci. Tančíme v krojích na vybraných folklorních akcích, které se konají často o víkendech. Co se během roku naučíme, následně prezentujeme na Dožínkách, Vánoční koledě, na jarní soutěži dětských hanáckých souborů v Domě kultury v Kroměříži, na Klubíčku světel, Setkání vladařů a jinde.

Folklór či folklor je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury. Folklorní obřady nebo zvyky se týkají celé řady různých událostí. Často se věnují tomu, co se odehrává v průběhu roku (dožínky, posvícení, Vánoce, Velikonoce), nebo v průběhu lidského života (narození, svatba, pohřeb).

Kroj je národní lidový oděv. Jedná se o slavnostní oblečení typické v dané oblasti.Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku